Z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej Są to:
   
- budynki kultu religijnego
- budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
- budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej
- budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok

Powyższe budynki nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zobacz także:

- świadectwo energetyczne mieszkania szczecin
- świadectwo energetyczne szczecin mieszkania 

Zapraszamy:

Szczecin